̲

 

JAN KACZMAREK

NOWE PODEJŚCIE DO OCENY MIKROSTEREOMETRII POWIERZCHNI DLA POTRZEB TECHNOLOGII ULEPSZAJĄCYCH I EKSPLOATACYJNYCH .................................................................................................................

 

7

J. NIZIOŁ

TŁUMIENIE DRGAŃ DWUWYMIAROWYCH UKŁADÓW CIĄGŁYCH W UJĘCIU PROBABILISTYCZNYM ...................................................................................................................................................................................................

 

20

, ,

3D ........

 

25

.. , .. -

䳿

 

30

Leszek A. DOBRZAŃSKI

ZNACZENIE ROZWOJU NAUKI O MATERIAŁACH I INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ DLA POPRAWY JAKOŚCI ŻYCIA WSPÓŁCZESNYCH SPOŁECZEŃSTW ............................................................................................

 

34

Paweł Piec

WSPOMAGANIE KOMPUTEROWE ANALIZY PROCESU TARCIA W UKŁADACH HAMULCOWYCH POJAZDÓW SZYNOWYCH ...............................................................................................................................................

 

47

Volodymir LIUBIMOV, Remigiusz ŁABUDZKI

KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY GEOMETRYCZNEJ POWIERZCHNI CIĘCIA STRUGĄ WODNO-ŚCIERNĄ ................................................................................................................................................................................

 

53

. , ..

......................................................................................

 

59

MICHAŁ PRĄCIK, KAZIMIERZ FURMANIK

COMPUTER AIDED INVESTIGATIONS OF A VIBRATING MECHANICAL SYSTEM WITH DRY FRICTION

 

66

L.A. DOBRZAŃSKI, M. BONEK, A. KLIMPEL, E. HAJDUCZEK

WŁASNOŚCI TRYBOLOGICZNE WARSTWY WIERZCHNIEJ STALI X40CrMoV5-1 STOPOWANEJ WĘGLIKIEM WOLFRAMU PRZY UŻYCIU LASERA DIODOWEGO DUŻEJ MOCY HPDL ..................................

 

72

S. M. PYTEL, W. TOMASZEWSKA-GÓRECKA

WPŁYW MIKROSTRUKTURY NA DEKOHEZJĘ ULTRANISKOWĘGLOWYCH STALI BAINITYCZNYCH ...

 

79

Janusz Cwanek

Struktura geometryczna powierzchni zużytych głów endoprotez Wellera ..................

 

87

L.A. DOBRZAŃSKI, K. GOŁOMBEK

WPŁYW PRZECIWZUŻYCIOWYCH POWŁOK NA WŁASNOŚCI SPIEKANYCH MATERIAŁÓW NARZĘDZIOWYCH .............................................................................................................................................................

 

92

.. , .. , .. , .. ̳, .. ̳

в ί .....................................

 

99

Rościsław Melechow

OSOBLIWOŚCI PĘKANIA KOROZYJNEGO STOPÓW ALUMINIUM ......................................................................

 

108

.. , .. , .. , ..

...................................................................................................................................................................................................

 

114

..

ϲ ҲҲ Ͳ ’ ’ ..

 

118

.. , .. , .. , ..

Dz в .....................................................................................................................................................................

 

121

Paweł Piec, Grzegorz Zając

COMPUTER AIDED ANALYSIS OF FRICTION PROCESS ..........................................................................................

 

124

J. KŁAPUT, P. Putyra, K. Zarębski

Próba zastosowania metody Small PuNch Test do oceny właściwości materiałów metalowych ...................................................................................................................................................................

 

129

W. ŻÓRAWSKI, R. CHATYS

INFLUENCE OF HEAT TREATMENT ON MICROSTRUCTURE AND COMPOSITION OF PLASMA SPRAYED COATINGS .........................................................................................................................................................

 

135

Joanna Jamrozek

Borowanie kompozytowych segmentow metaliczno-narzedziowych ..................................

 

138

.. , ..

˲ Ͳ ˲ , ................................................................................................................................................

 

141

.. , . .

²ֲ-Dz Ҳʲ ² в .................................................................................................................................................................................

 

145

L. Kapinos, V. Kapinos

EFFECT OF STRUCTURE FACTOR AT CORROSIVE-FATIGUE FAILURE OF 30KhGSNA STEEL ....................

 

148

ANNA M. KADŁUCZKA

ULTRANISKOWĘGLOWE STALE NA BLACHY KAROSERYJNE .............................................................................

 

152

Krzysztof WERNER, Zygmunt KOLASIŃSKI

ROZWÓJ PĘKNIĘĆ ZMĘCZENIOWYCH W STALACH O PODYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI W ŚRODOWISKU KOROZYJNYM ........................................................................................................................................

 

156

ANNA RUTKOWSKA, MAREK DĄBROWSKI, R. MANIA

WIELOWARSTWOWE POWŁOKI AZOTKOWE NANOSZONE TECHNIKĄ ŁUKOWĄ NA STALE NARZĘDZIOWE I WĘGLIKI SPIEKANE .........................................................................................................................

 

162

W.P. KOWALSKI, M. BANAS, M. ROMAN

The comparison between the technologies of ultra fine particle size measurement .

 

167

W.P. KOWALSKI, K. KOŁODZIEJCZYK, T. ZACHARZ

THE USE OF CFD IN THE DESIGNING OF MULTI-STREAM SETTLING TANKS ..................................................

 

172

CZ. NIŻANKOWSKI, M. RATUSZNIAK

BADANIA PORÓWNAWCZE WŁAŚCIWOŚCI PIERWOTNYCH I WTÓRNYCH ŚCIERNIW TWARDYCH ...

 

180

.. , ..

...............................................

 

184

Piotr Wolczko

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PLANOWANIA REMONTÓW DUŻYCH CIĄGÓW PRODUKCYJNYCH ...................................................................................................................................................................................................

 

189

. , .. , ..

- ................................................................................................................................................................

 

196

W.P. KOWALSKI, R. MIĘSO, M. BANAŚ

THE CONTEMPORARY TECHNOLOGIES FOR MULTISTREAM SEDIMENTATION ...........................................

 

201

D. SARAMAK, T. TUMIDAJSKI, T. GAWENDA

DEKOMPOZYCJA UKŁADÓW WZBOGACANIA RUD MIEDZI I JEJ EFEKTY NA PRZYKŁADZIE ODDZIAŁU ZAKŁADY WZBOGACANIA RUD KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. .................................................

 

206

Józef Nizioł, Adam Bar, Olaf Bar

SAMOWZBUDNE DRGANIA ŚREDNIO- I WYSOKOCZĘSTOTLIWOŚCIOWE WYSTĘPUJĄCE W PROCESIE WALCOWANIA BLACH ................................................................................................................................

 

212

Tadeusz Otko, Józef Tutaj

OPTOELEKTRONICZNY, MIKROPROCESOROWY UKŁAD POMIARU ODLEGŁOŚCI .......................................

 

221

. , ..

³ ......................................................

 

227

KRZYSZTOF KRUPA

WIELOWARIANTOWOŚĆ W PRZYGOTOWANIU DANYCH DLA STEROWANIA ESP ....................................

 

229

Józef Bednarczyk, Gerard Głuch

TECHNOLOGIA ELEKTRODYNAMICZNA - NOWOCZESNA METODA OBRÓBKI METALI Z DUŻĄ PRĘDKOŚCIĄ ........................................................................................................................................................................

 

233

.. , .. , ..

.......................................................

 

238

Bogdan Antoszewski, Norbert Radek, Wiaczesław Tarelnik

Badania odporności na zacieranie powłok nanoszonych elektroiskrowo ......................

 

241

Stanislaw Flaga, Janusz Kwasniewski

INTERNET TECHNOLOGIES for implementation of a Virtual Control Panel ..............................

 

246

 


, - - 㳿 , 16-18 2003 .